MIKKELIN KOKOUS

Hyyryläisen Sukuseuran 12. kokous pidettiin Mikkelissä kesäkuun lopussa

Hyyryläisen Sukuseura kokoontui 30.6.2018 Sokos Hotel Vaakunassa Mikkelissä. Paikalla oli 35 Hyyryläisen suvun jäsentä.Tervetulotoivotuksen ja esittäytymisen jälkeen nautittiin lounas

Sukuseuran puheenjohtaja Simo Hyyryläinen johti kokousta, jossa hyväksyttiin sukuseuran tilit ja toimintakertomus 2015-2018 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2018-2020. Kokouksessa päätettiin, että sukuseuran hallitukseen toimintakaudelle 2018-2020 valitaan aiemman yhdeksän jäsenen sijaan kuusi jäsentä: Simo Hyyryläinen, Oiva Hyyryläinen, Jussi Hyyryläinen, Hannu Holappa, Leena-Marketta Holsman ja Kaarina Valjus. Toiminnantarkastajaksi valittiin Veli Hyyryläinen, varalle Sanna Hyyryläinen.

Todettiin, että EU:n tietosuoja-asetuksen 1.5.2018 voimaan tulleet säännökset vaikuttavat sukuseuran jäsentietojen ylläpitoon. Hallituksen jäsenten yhteystiedot ilmoitetaan edelleen sukuseuran sivuilla internetissä heidän luvallaan.

Sukuseuran tiedottamisesta käytiin vilkasta keskustelua. Seuran internet sivuston ylläpidon mahdollistaa rakennusneuvos Veli Hyyryläiseltä saatu tuki ja sivusto toimii hyvin informaatiokanavana. Tuotiin esille, että tiedotusta voitaisiin tehostaa sosiaalisen median keinoin, esimerkiksi perustamalla sukuseuran jäsenille suljettu facebook-ryhmä. Sukututkimukseen liittyvät selvitykset osoitetaan Hannu Hyyryläiselle.

Seuraava sukuseuran kokous järjestetään v. 2021 juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna Virossa. Vastuuhenkilöiksi nimettiin Virpi Mustila ja Sami Hyyryläinen.

Sukuseuran puheenjohtaja luovutti kokouksen päätteeksi sukuseuran viirin ja kunniakirjan Leena-Marketta Holsmanille ja Kaarina Valjukselle kiitoksena kokouksen järjestämisestä. Ennen päiväkahvia kuunneltiin vielä kotiseutuneuvos Toivo Hyyryläisen säveltämä sukumarssi ja laulettiin yhdessä Savolaisten laulu.

Ohjelma jatkui tutustumisella Päämajamuseoon ja Viestikeskus Lokkiin. Sen jälkeen oli tilaisuus kuulla Mikkelin tuomiokirkossa tenori Kari Kannon ja musiikkineuvos Matti-Veikko Kuusen upea konsertti, jonka ohjelmistoon kuului myös kaksi kotiseutuneuvos Toivo Hyyryläisen teosta.

Päivän päätteksi nautittiin illallinen, seurusteltiin ja muisteltiin lämmöllä suvun vaiheita. Puheenjohtaja Simo Hyyryläinen esitti kiitokset osallistujille ja erityisesti kunniapuheenjohtaja Oiva Hyyryläiselle sukuseuran hyväksi tehdystä työstä seuran 31 vuotta jatkuneen toiminnan aikana.