POLKUJA

POHJOISUOMALAISEEN KULTTUURIHISTORIAAN

Artikkeleita, esitelmiä ja kirjoituksia 1979–2010 Julkaisija Yli-Iin seurakunta Joutsen Median Painotalo, Oulu 2010

ISBN 978-952-92-8223-4 Sid., 304 sivua, koko B5, 4-värikuvitus

Kirjan hinta postitettuna kuluineen 32 euroa

Toivo Hyyryläisen tavoittaa numerosta 040-5866520

TAKAKANNEN INFO

Yli-Iin kirkkoherra, rovasti ja kotiseutuneuvos Toivo Hyyryläinen (s.1945 Puolangalla) on tähän Yli-Iin seurakunnan julkaisemaan juhlakirjaansa koonnut eri yhteyksissä pitämiään esitelmiä ja kirjoittamiaan artikkeleita vuosina 1979–2010.

Kirjan nimi Polkuja pohjoissuomalaiseen kulttuurihistoriaan ilmaisee teoksen sisällöstä olennaisen.

Tekijä kulkee hänelle läheisillä historian poluilla tuoden esille tuoreita näkökulmia kulttuuriin käsitteenä, kirjallisuushistoriaan, suku- ja henkilöhistoriaan, valtiollisen itsenäistymisen aikaan, sotahistoriaan, kansanperinteeseen ja paikallishistoriaan.

Teoksen lopussa on tekijän lyhyt henkilöhistoria ja kuvaliite.

Toivo Hyyryläinen on syntyisin kainuulainen. Hän on toiminut pappina synnyinseurakunnassaan Puolangalla. Pohjois-Pohjanmaalla Yli-Iissä hän on toiminut kirkkoherrana 29 vuotta. Hän on julkaissut kaksi omaa runokokoelmaa, näytelmien käsikirjoituksia ja musiikkia sekä useita
paikallishistoriaan liittyviä teoksia. Kainuulaisen runoilija Isa Aspin tuotannon suomentaminen ja toimittaminen toi hänelle Kainuun kirjallisuuspalkinnon (2004).

ESIPUHE

Tähän teokseeni olen koonnut vuosien varrella pitämiäni esitelmiä, artikkeleita ja muita kirjoituksia koskien pääasiassa Pohjois-Suomen kulttuurihistoriaa. Virkatyössäni kahden maakunnan, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan, alueilla monissa luottamustehtävissä ja jatko-opinnoissa olen pyrkinyt ”kuuntelemaan kuusta, jonka juurella on asunto”.

Huomaan, että harrastuneisuuteni on ulottunut kulttuurihistorian monille alueille. Polut sinne ovat rikastuttaneet elämääni kokonaisuudessaan. Esitelmien ja kirjoitusteni kautta olen pyrkinyt myös jakamaan toisille työni tuloksia.

Aihevalinnassa olen etsinyt uutta, tuoretta tutkisteltavaa ja mielestäni julkistamisen arvoista. Toivon, että runsaasta aineistosta löytyisi virikkeitä myös tutkijoille ja asianharrastajille. Osa artikkeleista on alkujaan dokumentoitu, mutta yhdenmukaisuuden vuoksi ja laajaa lukijakuntaa ajatellen olen lähteiden luetteloinnin jättänyt pois.

Kiitän kirjani julkaisijaa Yli-Iin seurakuntaa, joka on suonut minulle mahdollisuuden virkatyöni ohella osallistua kolmen vuosikymmenen aikana laaja-alaisesti ympäröivän kotikuntani Yli-Iin ja maakuntani Pohjois-Pohjanmaan elämään.

Samalla kiitän seurakuntalaisiani ja kaikkia teitä, joiden kanssa olen kulkenut yhdessä lyhyemmän taipidemmän matkan. Syntymäkuntani ja entinen virkapaikkani Puolanka ja Kainuu ovat myös hyvin edustettuina aihevalinnoissa. Synnyinseutu on luonnollisesti merkittävä ihmisen elämässä. Olkoon tämä kirja kaikille teille lämmin kädenpuristus jättäessäni virkatyöni ja siirtyessäni eläkkeelle.

Vuosien varrella erilaisissa yhteyksissä kohtaamiani yhteistyökumppaneita kiitän lämpimästi. Valto Pernu -säätiö on työskentelyapurahalla tätä kirjaa varten tukenut minua. FM Marita Turtiselle kielenhuollosta ja TaM Anna-Kaisa Pääkkölälle graafisesta toteutuksesta lausun lämpimät kiitokset. Myös VKK-Media Oy:n toimitusjohtajalle, pitkäaikaiselle yhteistyökumppanille Heimo Turuselle ja Painotalo Suomenmaalle parhain kiitokseni kirjan painotyöstä.

Yli-Iin Pappilassa 8.syyskuuta 2010 Toivo Hyyryläinen

SISÄLLYS

Lukijalle

Julkaisijan saatesanat

Sisällys

I Polkuja kulttuuriin

II Polkuja kirjallisuuteen

III Polkuja musiikinhistoriaan

IV Polkuja suku- ja henkilöhistoriaan

V Polkuja valtiollisen itsenäisyyden aikaan

VI Polkuja sotahistoriaan

VII Polkuja kansanperinteeseen

VIII Polkuja paikallishistoriaan

IX Polkuja – Toivo Hyyryläinen

I POLKUJA KULTTUURIIN

Lasimaalaus 10
Kirkko ja taide 12
Messenius on täällä 13
Kristillisen kulttuurin juuret 14
Kierikin strategiat 16

II POLKUJA KIRJALLISUUTEEN

Varhainen kainuulainen Runeberg-suomennos 20
Kohise, villi aalto 22
Runoilija Isa Aspin muisto elää 25
” Jäi laulun ruusut haudalleen” 32
” Siellä pauhaavat kosket” 40
Miksi, sydämeni sinä, nuku et? 44
Isa Aspin sadut ja lastenrunot 47
Edvard Merikari Iin ja Yli-Iin paikallisrunoilijana 50
Aaro Hellaakosken sotarukous 54
Runoilija Piispa Frans Michael Franzénin hengellinen tausta 56
Kirjailijapappi Ville Muilu 60Sururuno Henrik Sundista 67
Pappi ja Pegasos 70
Kannel ja kappa 75
Aleksis Kiven pohjoinen ystävä 80
Kajaanin kirkkoherra L.H. Backmanin katekismus 1700-luvulta 84
Kainuulainen spiritualiteetti 87
” Metelin kirkon haltia” 94
Sepän kirja – Oulun seudun kirjahistoriaa 97
Kansankirjailija Juhana Kokko 100
” Hyodyllinen huwitus” 104

III POLKUJA MUSIIKIN HISTORIAAN

Kansallislaulumme historiaa 110
Lydia Lagus – laulajatar ja piispatar Oulussa 114
Kanttorien yhdistystoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla 116
Pohjois-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiirin vaiheita 120
IV POLKUJA SUKU- JA HENKILÖHISTORIAAN
Puolangan ensimmäinen pappi 124
Johan Fredrik Thauvón 126
Sepän juurilla 130
Kaksi pohjoista seppää 136
Lestadiolaisuuden alkuherätyksen ajoista Iissä ja Yli-Iissä 140
Kappale Sepän sukuhistoriaa 142
Erkki Laurmaa 144
” Porin Neiti” – Yli-Iiläistä henkilöhistoriaa 147
Hiihtäjä-Kallen muisto elää 151
Pekka Nyman – tukkilaiskisojen mestari Kierikistä 154
Hovineuvos Johan Nylander ja Olhavan lasiruukki 156
Maria Garvolia – Lapin äiti ja Iin ruustinna 163
Maaherran puheilla 168
Kakkojen sukutarina 172
Hyyryläinen-suvun vaiheista Kainuussa 174

V POLKUJA VALTIOLLISEN ITSENÄISYYDEN AIKAAN

Suomen valtiollisen itsenäistymisen historiaa 178
Jääkäriliike Yli-Iissä 186
Valtionhoitaja Mannerheimin matka Ouluun 189
VI POLKUJA SOTAHISTORIAANSuomen sodan uskonnollinen tausta 194
Virren voima Siikajoella 197
Muistelmia kenttäpiispa Toivo Laitisesta 200
Pastori Eino Kuuselan sankarikohtalo 204
Yli-iiläisten sotataival 208
Seppele 211

VII POLKUJA KANSANPERINTEESEEN

Kainuulaisista häätavoista 214
Kirkollisia kansantapoja Puolangalta 217
Puolangan vanhoista kirkkomatkoista 221
Vanhaa jouluperinnettä Iistä 224

VIII POLKUJA PAIKALLISHISTORIAAN

Yli-Iin seurakunnan ja kunnan perustamisvaiheet 228
Kirkko ja paimenet 232
Yli-Iin hautausmaiden historiaa 239
Tervetuloa kotiin 242
Pienen pojan hautajaiset 244
Tuhkasta nousi temppeli 246
Yli-Iin entisistä tulvista 249
Yli-Iin entisiä tulvia 251
Yli-Iin siirtolaisuuden surun päivä 253
Yli-Iin tulevaisuuden haaste 255
Yli-Iin Metelinkirkko 256
Kansan havaintoja Iijoen lohesta ja arvokaloista 258
Iin Kestilän höyrysaha 150 vuotta 261
Siuruan sahan vaiheita 264
Jakkukylän elävä kotiseutuperinne 267
Yli-Iin ensimmäinen koulu 269
Yli-Iin Tannilan koulujen historiaa 272
Lasiruukin kylä 286
Ylikiimingin kunnan vaiheet 288
Mitä meistä tulee isona? 292

IX POLKUJA- TOIVO HYYRYLÄINEN

Polkuja – Toivo Hyyryläinen 296
Jälkeenpäin 300