1. YLEISTÄ

Hyyryläisten sukuseura on perustettu 21.6.1987 Puolangalla. Sen tarkoituksena
on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää
yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Seuran toimialueena on
koko maa ja sen kotipaikka on Puolanka.
Hyyryläisten sukuseura jatkoi kertomuskaudella toimintaansa sukuseuran
sääntöjen mukaisesti.


2. KOKOUKSET

Seuran valtakunnallinen sukukokous pidettiin 1.-2.7.2012 Kajaanissa.
Lauantaina olivat ohjelmassa tulokahvit, jonka yhteydessä varapuheenjohtaja
Mauno Hyyryläisen esitti tervetulotoivotukset Kajaaniin, kaupunginjohtaja Jari
Tolosen tuoma Kajaanin kaupungin tervehdys, sekä puheenjohtaja Simo
Hyyryläisen esittämä Hyyryläisen sukuseuran tervehdys. Lehtori Yrjö Tolonen
piti Tolosten sukukirjan esittelyn. Hyyryläisen sukututkimuksen nykyvaihetta
raotti kotiseutuneuvos Toivo Hyyryläinen. Ruokailun jälkeen suoritettiin
kaupunkikierros linja-autolla. Illan päätteeksi Vesa Hyyryläinen ja Heljä
Pylvänäinen esittivät Eino Leinon lauluja Hotelli Kajaanissa.
Sunnuntaina sukuseura osallistui messuun Kajaanin kirkossa. Ennen messua
sukuseuran edustajat Mauno Hyyryläinen, Simo Hyyryläinen ja Jenni Keränen
laskivat seppeleen Kajaanin sankarihaudalle. Yhteisesti nautitun lounaan
jälkeen pidettiin sukukokous, jonka yhteydessä
seuran kunniapuheenjohtaja Oiva Hyyryläinen esitteli suunnittelemansa
sukuseuran logon.


3. LUOTTAMUSHENKILÖT

Hallituksen jäseninä ovat toimintakaudella olleet Simo Hyyryläinen
(puheenjohtaja), Mauno Hyyryläinen (varapuheenjohtaja), Virpi Mustila
(sihteeri), Oiva Hyyryläinen, Hannu Hyyryläinen, Kari Hyyryläinen, Jussi
Hyyryläinen, Vesa Hyyryläinen ja Airi Tallbäck.
Taloudenhoitajana on ollut Raili Kemppainen ja tilintarkastajina Veli Hyyryläinen
ja Sanna Hyyryläinen, sekä varalla Ritva Ylönen ja Toivo Seppänen.
Seuran kunniapuheenjohtaja on Oiva Hyyryläinen.


4. TOIMINTA

Hyyryläisten Sukuseuran verkkosivuja on uudistettu ja sivuilla on pidetty
ajantasaiset tiedot sukuseuran toiminnasta ja suvun vaiheiden tutkimuksesta.
Pekka Hyyryläinen on hoitanut sivujen uudistuksen ja ylläpidon.
Vuoden 2015 sukukokouksen ajankohdaksi päätettiin juhannuksen jälkeinen
viikonloppu ja paikaksi Oulu. Vaihtoehtoisena kokoontumispaikkana oli
Saarenmaa Virossa. Hallituksen paikalliset jäsenet ovat vastanneet kokouksen
järjestämisestä.


5. HISTORIAA

Suvun lähtöpaikkana voitaneen pitää Hyyrylän kylää Mäntyharjulla.
Numerotalot Papinpoika 1 ja Vitikkala 2 lienevät suvun kantapaikkoja 1500-
luvulta. Hyyrylän kylät löytyvät myös Luumäeltä ja Hirvensalmelta.
Samannimisiä taloryhmiä tavataan myös Mikkelistä ja Kangasniemeltä. 1500-
luvun puolivälissä suku esiintyy Pellosniemen useissa neljännes- ja
kymmenkunnissa. Sukua koskevasta kansan perimätiedosta on näyte SKS:n
arkistossa: ”Suonsalmen puolelta tulna kalamiehiä (Kilkin) Mikkolan rannalle ja
viljelleet kaalia ja ovat olleet tervanpolttajia. Rakennukset laittaneet rannalle.
Siitä Kilkin kylän asutus.
”Pärnämäen Kilkistä Hyyryläiset Kilkin kylään Hyyrylä-nimiseen torppaan.”
Perimätiedon on Mäntyharjun historian mukaan tallentanut maisteri Otto
Hyyryläinen. 1890 O. A. Kallion mukaan sukua oli pelkästään Savossa 200-500
henkeä. Se oikeutti ”toisen luokan savolaisten suursukujen arvoon.” Savoon
suku kulkeutui Vuoksenlaaksosta ja Karjalan kannaksellakin se tavataan.
Nykyään sukua asuu eri puolilla Suomea ja myös ulkosuomalaisina.
Kirkkoherra Toivo Hyyryläinen Yli-Iistä on selvittänyt suvun vaiheita Kainuun
haaran osalta. Selvitys ulottuu 1500-luvun puoliväliin ja on koottu 4-sivuiseksi
monisteeksi. Dosentti Aarre Läntinen on kirjoittanut Sukututkimusseuran
julkaisusarjaan myös Hyyryläisistä. Mauno Hyyryläinen Kajaanista, Seppo
Hyyryläinen Mäntyharjulta ja Sylvi Hyyryläinen Ristiinasta ovat kartoittaneet
Hyyryläisyyden kytköksiä omilla kotiseuduillaan. Mauno Hyyryläisen Genussukututkimusohjelmassa on yli 800 Hyyryläistä.


6. TALOUS

Sukukokouksessa päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 100 euroa
ainaisjäsenyydestä ja 30 euroa kolmen vuoden ajalta.
Toimintakauden tulot on saatu jäsenmaksutuotoista ja pinssien myynnistä.
Tilikauden tilinpäätös osoitti 70,04 euron alijäämää.
Seuran tili on Puolangan Osuuspankissa FI97 5366 0740 0301 16. 

Comments are closed.