HYYRYLÄISTEN SUKUSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2018 – 2020

 

YLEISTÄ

Hyyryläisen sukuseura ry jatkaa toimintaansa sääntöjensä ja tavoitteidensa mukaisesti. Seuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja yhdistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.


TOIMINTA

Sukuseuran toimintaa pyritään tehostamaan ja monipuolistamaan. Sukuseuran valtakunnallinen kokous pidetään joka kolmas vuosi juhannuksen jälkeisessä viikonvaihteessa sukukokouksen päättämässä paikassa.

Sukukokouksissa varataan aikaa yhdessäoloon, seurusteluun ja tutustumiseen.

Viralliset kokousasiat ja muut rutiinit hoidetaan nopeasti ja tehokkaasti.

Hyyryläisten Sukuseuran toiminnasta tiedotetaan erityisesti verkkosivujen kautta. Hallituksen jäsenet vastaavat tiedottamisesta alueillaan tai nimetään aluevastaavat.

Sukututkimusta tehostetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Sukuun liittyvää tietoutta kerätään alueittain. Valtakunnallista sukututkimusta jatketaan ja kerätään aineistoa mahdollista julkaisua varten. Sukututkimuksiin liittyvät selvitykset osoitetaan Hannu Hyyryläiselle.

Hyyryläisten sanonnoista kerätään aineistoa, jonka pohjalta julkaistaan teos: Sano Hyyryläinen. Sanontoja, sutkautuksia, vitsejä ja viisauksia ottavat vastaan Mauno Hyyryläinen ja Simo Hyyryläinen.


TALOUS

Jäsenten hankintaa tehostetaan hallituksen jäsenten ja rahastonhoitajan toimesta.

Sukuseuran ainaisjäsenmaksu on 100 euroa ja jäsenmaksu kolmelta vuodelta 30 euroa.

Varojen hankintaa tehostetaan aktiivisella jäsenhankinnalla
ja myytävien tuotteiden myynnillä.