YLEISTÄ

Hyyryläisen sukuseura ry jatkaa toimintaansa sääntöjensä ja tavoitteidensa
mukaisesti. Seuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia
suvun perinteitä ja yhdistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä
keskuudessa.


TOIMINTA

Sukuseuran toimintaa pyritään tehostamaan ja monipuolistamaan. Sukuseuran
valtakunnallinen kokous pidetään joka kolmas vuosi juhannuksen jälkeisessä
viikonvaihteessa sukukokouksen päättämässä paikassa.
Sukukokouksissa varataan aikaa yhdessäoloon, seurusteluun ja tutustumiseen.
Viralliset kokousasiat ja muut rutiinit hoidetaan nopeasti ja tehokkaasti.
Hyyryläisten Sukuseuran toiminnasta tiedotetaan erityisesti verkkosivujen
kautta. Hallituksen jäsenet vastaavat tiedottamisesta alueillaan tai nimetään
aluevastaavat.
Sukututkimusta tehostetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti. Sukuun liittyvää tietoutta kerätään
alueittain. Valtakunnallista sukututkimusta jatketaan ja kerätään aineistoa mahdollista julkaisua
varten. Sukututkimuksiin liittyvät selvitykset osoitetaan Hannu Hyyryläiselle.
Hyyryläisten sanonnoista kerätään aineistoa, jonka pohjalta julkaistaan teos:
Sano Hyyryläinen. Sanontoja, sutkautuksia, vitsejä ja viisauksia ottavat vastaan
Mauno Hyyryläinen ja Simo Hyyryläinen.


TALOUS

Jäsenten hankintaa tehostetaan hallituksen jäsenten ja rahastonhoitajan
toimesta. Sukuseuran ainaisjäsenmaksu on 100 euroa ja jäsenmaksu kolmelta
vuodelta 30 euroa. Varojen hankintaa tehostetaan aktiivisella jäsenhankinnalla
ja myytävien tuotteiden myynnillä.

Comments are closed.