TOIMINTASUUNNITELMA

HYYRYLÄISTEN SUKUSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2021 – 2024

YLEISTÄ
Hyyryläisen sukuseura ry. jatkaa toimintaansa sääntöjensä ja tavoitteidensa mukaisesti. Seuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja yhdistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

TOIMINTA
Sukuseuran toimintaa pyritään tehostamaan ja monipuolistamaan. Sukuseuran valtakunnallinen kokous pidetään joka kolmas vuosi huhti-syyskuussa sukukokouksen päättämässä paikassa.
Sukukokouksissa varataan aikaa yhdessäoloon, seurusteluun ja tutustumiseen. Viralliset kokousasiat ja muut rutiinit hoidetaan nopeasti ja tehokkaasti.
Hyyryläisen sukuseuran toiminnasta tiedotetaan erityisesti verkkosivujen kautta. Hallituksen jäsenet vastaavat tiedottamisesta alueillaan tai nimetään aluevastaavat.

SUKUTUTKIMUS
Sukututkimusta tehostetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti. Sukuun liittyvää tietoutta kerätään alueittain. Valtakunnallista sukututkimusta jatketaan ja kerätään aineistoa mahdollista julkaisua varten. Sukututkimuksiin liittyvät selvitykset osoitetaan Hannu Hyyryläiselle ja Virpi Mustilalle. Hallitus huolehtii sukututkimusaineiston kokoamisesta yhteisessä käytössä oleviin tiedostoihin.

Hyyryläisten sanonnoista kerätään aineistoa, jonka pohjalta julkaistaan teos: Sano Hyyryläinen. Sanontoja, sutkautuksia, vitsejä ja viisauksia ottavat vastaan Mauno Hyyryläinen ja Simo Hyyryläinen.

TALOUS
Jäsenten hankintaa tehostetaan hallituksen jäsenten ja rahastonhoitajan toimesta. Sukuseuran ainaisjäsenmaksu on 100 euroa ja jäsenmaksu kolmelta vuodelta 30 euroa. Varojen hankintaa tehostetaan aktiivisella jäsenhankinnalla sekä pinssien ja suvun merkkien myynnillä.